Дії адміністратора ЦНАП відбуваються безпосередньо у день звернення та є типовими для усіх паспортних послуг. 

Адміністратор ЦНАП приймає і перевіряє повноту пакета документів, відповідність їх оформлення вимогам законодавства. У разі виявлення факту подання документів не в повному обсязі або подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства, заявник інформується про відмову в прийняті документів із повідомленням підстав такої відмови. 

У разі відповідності поданих документів вимогам законодавства, адміністратор із використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням засобів Реєстру формує заяву-анкету (в тому числі здійснює отримання біометричних даних, параметрів), друкує її та надає заявнику для перевірки правильності внесених до заяви-анкети відомостей. У разі виявлення помилок в заяві-анкеті — вносить до неї відповідні виправлення.

Адміністратор звертає увагу заявника на написання прізвища та імені латинськими літерами відповідно до таблиці Транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55.

Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу. Якщо заявник через фізичні вади не може підтвердити власним підписом правильність таких відомостей, адміністратор робить відмітку про неможливість такого підтвердження та засвідчує правильність внесених до заяви-анкети відомостей про особу власним підписом.

Після перевірки заявником правильності внесених до заяви-анкети відомостей про особу, заява-анкета перевіряється та підписується (із зазначенням дати, прізвища та ініціалів) адміністратором, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

Адміністратор сканує, із застосуванням засобів Реєстру, додані до заяви-анкети документи. Оригінали документів повертаються заявнику після оформлення заяви-анкети.

Надалі здійснюється передача пакета документів суб’єкту надання адміністративної послуги (територіальному органу/підрозділу ДМС України) для опрацювання і підготовки рішення.

Після оформлення (персоналізації) паспортів та доставки до територіального підрозділу ДМС здійснюється передача, на підставі акта приймання-передачі, до Центру надання адміністративних послуг персоналізованих бланків паспортів та сформованих заяв-анкет.

Здійснюється сканування результату та внесення відповідного запису у електронну картку адміністративної послуги та повідомлення про це суб’єкта звернення шляхом автоматичної розсилки sms-повідомлення на залишений контактний номер мобільного телефону. 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.