Даний «Посібник з інформування та залучення мешканців
у роботу ЦНАП» складається з двох частин: по підвищенню обізнаності громадян щодо роботи ЦНАП та по залученню населення у всі етапи створення та роботи ЦНАП.