Роботу з надання адміністративних послуг шляхом взаємодії фронт-офісу і бек-офісу має організовувати, контролювати чи координувати один керівник. 

Виконавчий орган (структурний підрозділ):

  • в менших громадах – це сектор, відділ або управління, яке складається з кількох працівників/секторів або відділів. Цей підрозділ очолює один керівник (власне керівник ЦНАП);
  • у великих ТГ чи укрупнених територіальних громадах (наприклад, на основі колишнього міста обласного значення) один керівник очолює департамент «ЦНАП», що складається з різних управлінь і відділів, у тому числі з переважно бек-офісними функціями (наприклад з реєстрації бізнесу та нерухомості);
  • якщо створено окремі підрозділи – суб`єкти надання адмінпослуг, які не підпорядковуються керівнику ЦНАП, то вони, принаймні в частині організації надання адміністративних послуг, мають підпорядковуватися (як і сам ЦНАП) одній посадовій особі з керівного складу місцевої ради (наприклад, одному заступнику місцевого голови).

Постійно діючий робочий орган:

  • виконавчий орган (структурний підрозділ), а в малих громадах – посадова особа, відповідальний за організацію роботи ЦНАП, і галузеві підрозділи (які виконують насамперед функції бек-офісу, але їх службовці можуть виконувати і основні завдання адміністраторів) повинні підпорядковуватися одній посадовій особі з керівного складу місцевої ради (наприклад, одному заступнику місцевого голови, який за розподілом функціональних обов’язків відповідає за організацію надання адміністративних послуг);
  • принаймні має йтися про виконавчі органи (структурні підрозділи), відповідальні за найважливіші для ЦНАП групи адмінпослуг;
  • у разі територіальної розпорошеності ТГ (укрупненої територіальної громади) необхідно розглядати питання територіальних підрозділів ЦНАП та/або віддалених робочих місць адміністраторів.

Ці організаційні утворення мають входити до єдиної структури ЦНАП і підпорядковуватися в частині організації надання адміністративних послуг одному керівнику.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.