Відповідно до Закону суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу затверджуються ІК і ТК, а в разі, якщо суб’єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується (частина 1 статті 8).

Затвердження ІК та ТК

  • місцевою радою – щодо адміністративних послуг, де рішення приймається радою (наприклад, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання у користування земельних ділянок із земель комунальної власності); 
  • виконавчим комітетом місцевої ради – щодо адміністративних послуг, які випливають із власних повноважень виконавчого комітету або делегованих йому місцевою радою (наприклад, адмінпослуги у сфері благоустрою, зовнішньої реклами, обліку та розподілу житлової площі тощо); 
  • місцевим головою – якщо у структурі виконавчих органів місцевої ради або її апарату окремі посадові особи підпорядковані безпосередньо місцевому голові (наприклад, державні реєстратори в окремих сільських і селищних радах), а також у випадках, коли суб’єктом прийняття рішення стосовно надання адмінпослуги є сам місцевий голова; 
  • виконавчими органами місцевої ради (їх керівниками) – якщо ці органи (самостійні структурні підрозділи) є суб’єктами надання адміністративних послуг. При цьому важливо, чи є у такого виконавчого органу (структурного підрозділу) повноваження видавати накази з питань основної діяльності. 

Підхід щодо різних суб’єктів затвердження ІК та ТК забезпечує буквальне виконання Закону. 

У цьому разі важливо, щоб ІК та ТК були принаймні розроблені за єдиною формою, що затверджена, наприклад, рішенням виконавчого комітету. 

Суб’єкт, який затверджує форму ІК та ТК, може бути визначений у Регламенті ЦНАП та/або у рішенні про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП.

Але найбільш практично придатним буде підхід, коли всі ІК та ТК в межах однієї місцевої ради та її виконавчих органів будуть затверджуватися одним суб’єктом. Найкраще, щоб це робив виконавчий комітет як колегіальний орган, що забезпечить і належний рівень прозорості, і достатній рівень легітимності. Для цього у Регламенті ЦНАП можна визначити, що ІК та ТК адміністративних послуг затверджуюся виконавчим комітетом місцевої ради або у рішенні місцевої ради про затвердження переліку послуг для ЦНАП. 

Такий підхід означатиме уповноваження місцевою радою здійснювати власні, які не відносяться до виключної компетенції, повноваження (затвердження ІК та ТК) виконавчий комітет щодо послуг, де суб’єктом надання є власне місцева рада. 

Таке уповноваження у Регламенті ЦНАП відповідатиме нормам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Адже відповідно до частини 1 статті 52 цього Закону виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради. 

У зазначених вище випадках місцевий голова може підкріпити передачу власних повноважень щодо затвердження певних ІК та ТК власним розпорядженням. 

Хоча і рішення ради може бути достатньо, адже відповідно до частини 3 статті 52 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами ради та місцевим головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. 

Ще одним підтвердженням доцільності і законності уповноваження виконавчого комітету затверджувати ІК та ТК є пункт 3 частини 2 статті 52 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з яким виконавчий комітет ради має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. 

Також суб’єктом затвердження ІК та ТК (за рішенням місцевої ради) може бути визначено і місцеву раду, і місцевого голову. Це питання вирішується кожною громадою індивідуально.

Відповідно до частини 3 статті 8 Закону у разі делегування відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування, ІК адміністративної послуги затверджується на підставі типової ІК, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики щодо делегованого повноваження.У цьому випадку йтиметься лише про ті адміністративні послуги, які визначені як делеговані повноваження. До таких відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» належать, зокрема: РАЦС (крім колишніх міст обласного значення), державна реєстрація бізнесу та нерухомості; послуги соціального характеру (для колишніх міст обласного значення з урахуванням інших законів), формування та ведення реєстру територіальної громади, надання відомостей з Державного земельного кадастру.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.