Корупційний ризик та його чинники (передумови)

Корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

Чинники корупційного ризику – умови та причини, що викликають або дозволяють скоєння посадовою особою  при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією.

Передумови до виникнення корупції у ЦНАП

Інституційні:

 • відсутність внутрішнього аудиту та контролю;
 • відсутність антикорупційних підрозділів чи осіб, відповідальних за антикорупційний моніторинг та навчання по антикорупційних питаннях у ЦНАП / ОМС.

Інформація про послуги:

 • відсутність у відвідувача інформації про адміністративну послугу;
 • непрозорість вимог щодо отримання адміністративної послуги;
 • складність і незрозумілість процедури надання адміністративних послуг.

Фізичний простір:

 • надання послуг «кабінетним способом», де суб’єкт надання та суб’єкт звернення залишаються наодинці та немає зовнішніх елементів контролю над поведінкою та дотриманням правил доброчесності.

Процес прийняття рішень та транспарентність:

 • відсутність залучення громадськості до процесу прийняття рішень про створення ЦНАП, його розташування, модель надання послуг у громаді; 
 • непрозорий спосіб прийняття рішень на різних етапах створення та роботи ЦНАП;
 • одноосібні прийняття рішень керівництвом громади щодо ЦНАП;
 • формальне створення робочих груп лише «на папері».

Нормативні та законодавчі: 

 • відсутність етичного (антикорупційного) кодексу посадових осіб місцевого самоврядування; 
 • низький рівень запиту на інструменти повідомлення про корупцію та захисту викривачів корупції.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.