Належний ЦНАП як інструмент запобігання корупції

 • інтегрований спосіб надання адміністративних послуг – всі необхідні послуги в одному місці;
 • прозорість і доступність надання адміністративних послуг, в тому числі відкритий простір обслуговування;
 • зручні розширені години обслуговування; 
 • доступність, зручність та вичерпність інформації про роботу ЦНАП, а також порядок і умови надання кожної адміністративної послуги;
 • зрозумілість і передбачуваність процедури надання адміністративних послуг;
 • своєчасність та оперативність надання адміністративних послуг;
 • гарантований позитивний результат за наявності законних підстав;
 • зручність і комфорт отримання адміністративних послуг.

Заходи для зменшення корупційних ризиків у ЦНАП

 • Створення робочої групи для перегляду існуючих настанов та норм для просування етичної поведінки і боротьби з корупцією  та розробка плану на майбутнє, якщо його немає.
 • Розроблення плану антикорупційних заходів на найближчі 6 місяців.
 • Організація приміщення  для надання послуг за принципом відкритого простору з метою запобігання виникненню корупційних випадків.
 • Розроблення або оновлення кодексу поведінки на основі рекомендацій Європейського кодексу поведінки для всіх осіб, залучених у місцеве та регіональне урядування.
 • Розроблення/перегляд політики подарунків та представницьких витрат у відповідності до чинного законодавства.
 • Періодичне навчання  персоналу з антикорупційних питань. Розроблення  власної  програми навчання з антикорупційних питань, характерних для ЦНАП, або використання вже розроблених.
 • Проведення оцінки корупційних ризиків ЦНАП щонайменше раз на 6 місяців.  
 • Проведення  оцінки  ризиків конфлікту інтересів у роботі ЦНАП (процес оцінки повинен бути прозорим та колективним). 
 • Забезпечення прозорості  процесів публічних закупівель. Зокрема, залучення зовнішнього суб’єкта для здійснення критичного аналізу місцевих процесів закупівель та поставок.
 • Проведення процесу підбору персоналу справедливо та на основі заслуг. 
 • Налагодження внутрішнього аудиту та контролю.
 • Проведення анонімного опитування серед керівництва та персоналу з метою встановлення чи є відносини між персоналом та клієнтами професійними та «належними».
 • Розроблення чітких процедур звітування та повідомлень на випадки виявлення корупційної діяльності.
 • Забезпечення незалежної перевірки  повідомлень про  випадки виявлення корупційної діяльності.
 • Формування корпоративної культури поваги до викривачів та забезпечення  створення ефективної системи захисту викривачів  від переслідувань на робочому місці. 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.