Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи місцевої ради, яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання, шляхом взаємодії  із СНАП.

В окремій темі цього курсу вже також вивчалося питання розуміння поняття «адміністратора» (як посади та ролі/ функцій «адміністратора»), які коротко можна сформулювати у трьох значеннях:

  1. Як посадової особи, яка виконує усі завдання, визначені ст. 13 Закону  включно з наданням адміністративних послуг. Тобто у цих випадках адміністратор фактично є  суб’єктом надання адміністративних послуг.
  2. Як посадової особи (посади), яка виконує завдання, визначені ст. 13 Закону, крім одного – надання адміністративних послуг. Тобто у цих випадках адміністратор виконує роль «посередника» між суб’єктом звернення  та суб’єктом надання адміністративних послуг.
  3. Як певні функції, які можуть покладатися на інших посадових осіб органу, що утворив ЦНАП.

Посадова інструкція

Повноваження, завдання, функціональні обов’язки, кваліфікаційні вимоги і відповідальність адміністраторів (працівників) визначаються у посадовій інструкції. 

Факт ознайомлення з посадовими обов’язками має бути зафіксований у посадовій інструкції з датою та підписом працівника в день його призначення на посаду, або у випадку внесення до посадової інструкції змін. У випадку прийняття на роботу нового працівника  керівник виконавчого органу або визначена інша посадова особа місцевого самоврядування зобов’язані:

  • роз’яснити працівникові його права і обов’язки, ознайомити під розписку з посадовою інструкцією, проінформувати про умови праці;
  • ознайомити працівника під розписку з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, та іншими документами, які регулюють питання діяльності місцевої ради і виконавчого органу, зокрема, і Законами України «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних» тощо;
  • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними  для роботи засобами;
  • проінструктувати працівника з техніки безпеки,  охорони праці та протипожежної охорони.

Треба пам’ятати, що у посадових інструкціях працівників представників суб’єктів надання адміністративних послуг – з системи органу, що утворив ЦНАП, і які залучені до роботи у ЦНАП крім галузевих повноважень, також мають бути відображені функції (завдання) адміністратора ЦНАП. 

Важливо, поряд зі спеціалізацією, забезпечити необхідний  універсалізм у знанні законодавства та практики (оскільки адміністратор повинен забезпечувати надання різних адміністративних послуг, принаймні в межах однієї групи (сфери) чи кількох груп послуг). 

Необхідно пам’ятати, що працівник, який тільки набуває знань та навичок, повинен мати час на освоєння нового законодавства, інформації про нові групи послуги, на спілкування з наставником та на стажування поряд з іншими працівниками. 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.