Виконавчий орган (структурний підрозділ):

  • повна підпорядкованість персоналу ЦНАП одному керівнику; 
  • простіша організація роботи, оскільки до складу ЦНАП входитимуть працівники одного виконавчого органу (структурного підрозділу); 
  • можливість досягнення вищих показників виконавської дисципліни, результативності роботи через лінійне підпорядкування працівників ЦНАП і безпосередній вплив керівника ЦНАП на стимулювання і заохочення працівників залежно від результатів їхньої роботи.

Статус виконавчого органу (структурного підрозділу) добре використовувати, коли є належна політична воля для «зведення» працівників усіх структурних підрозділів (виконавчих органів), які раніше розрізнено надавали адміністративні послуги, принаймні наймасовіші групи послуг. 

Водночас при організації запровадження цього варіанту можуть бути такі ризики:

  • небажання суттєво реорганізувати виконавчі органи (структурні підрозділи); 
  • неготовність передавати повноваження від одних посадових осіб іншим (особливо це актуально щодо повноважень з державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення нотаріальних дій у сільських населених пунктах) і спротив суб’єктивного рівня.   

Постійно діючий робочий орган: 

  • простіше подолання суб’єктивних перешкод, коли окремі посадові особи не готові перейти працювати в інший виконавчий орган (структурний підрозділ); 
  • можливість залучити до роботи у ЦНАП представників різних суб’єктів надання адміністративних послуг місцевої ради, які виконуватимуть основні завдання адміністраторів, без внесення змін до структури виконавчих органів місцевої ради. 

Статус постійно діючого робочого органу дозволяє відносно безболісно зводити в один робочий простір (фронт-офіс) представників різних виконавчих органів (структурних підрозділів), що надають адміністративні послуги. 

Водночас потрібно розуміти, що ефективна організація роботи ЦНАП у цьому випадку буде потребувати більшої управлінської гнучкості, належної взаємодії між керівниками виконавчих органів (структурних підрозділів), оскільки буде застосовуватися як лінійне, так і функціональне підпорядкування працівників. 

І це мають враховувати у роботі і керівник, і працівники ЦНАП, і керівники виконавчих органів (структурних підрозділів), працівники яких входитимуть до складу ЦНАП. 

Адже окремі працівники ЦНАП будуть підпорядковані двом керівникам: керівнику ЦНАП – в частині організації надання адміністративних послуг, керівнику іншого виконавчого органу (структурного підрозділу) – з інших, галузевих питань діяльності цього підрозділу. 

Ризики постійно діючого робочого органу:

  • відносно більша складність забезпечення виконавської дисципліни та єдності підходів у ЦНАП;
  • потенційна конфліктність між лінійними і функціональним керівниками працівників, що входять до складу ЦНАП, щодо виконання останніми пріоритетних завдань. 

Це буде особливо актуальним, коли у посадових інструкціях таких працівників ЦНАП будуть передбачені завдання як щодо надання адміністративних послуг, так і щодо галузевих повноважень відповідного виконавчого органу (структурного підрозділу), до складу якого вони входять.

Тому у цьому випадку потрібен високий рівень толерантності між керівниками виконавчих органів (структурних підрозділів)  і керівником ЦНАП або ж втручання, у разі потреби, керівництва органу місцевого самоврядування у вирішення конфліктних питань.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.