Найважливішим ресурсом ЦНАП є його персонал.

Кожен працівник ЦНАП є носієм частини повноважень та функцій ЦНАП. 

Усі питання, що впливають на персонал, потрібно вирішувати комплексно (цілісно), без помилок і прогалин. 

Які та скільки працівників потрібно в ЦНАП?

Для визначення які та скільки працівників потрібно, необхідно провести попередній аналіз щодо:

  • оптимальної моделі ЦНАП,
  • які послуги будуть надаватися, перелік та їх обсяг,
  • яка організаційно-правова форма ЦНАП буде використовуватися,
  • хто з працівників вже залучений і кого ще потрібно залучити.

Яка модель надання послуг є оптимальною для громади?  

Перш, ніж говорити про персонал, треба обрати найбільш ефективну, адекватну потребам громади модель надання послуг. Рішення для залучення фахівців до роботи в ЦНАП має бути обґрунтованим. 

Це може бути основний офіс ЦНАП, а також можливі комбінації з територіальними підрозділами, віддаленими робочими місцями адміністраторів, «мобільним ЦНАП», роботою у форматі «виїзного адміністратора».

Це питання дуже важливо опрацювати на початку роботи зі створення ЦНАП, адже кожна територіальна громада складається з її адміністративного центру та певної кількості селищ та/або сіл.  

Які і скільки послуг надається та ще планується, прогнозне навантаження?

Середньо-розрахункове ефективне навантаження на одного працівника ЦНАП в містах становить 20-25 відвідувачів протягом повного робочого дня. У сільській місцевості цей показник може бути і меншим (10-15 осіб). В малих і середніх громадах кількість відвідувачів може бути ще меншою, принаймні на початкових етапах роботи ЦНАП.

З практики умовний поділ за чисельністю мешканців громади та залежність кількості персоналу ЦНАП виглядає так: громади до 10 тис (4-6 робочих місць), від 10 до 20 тис (6-8 робочих місць), від 20 до 50 тис (8-12 робочих місць), понад 50 тис. (12 і більше). 

Для прикладу, оптимальний штат ЦНАП у громаді з населенням до 10 тисяч мешканців може бути таким: керівник ЦНАП – 1; державний реєстратор – 1-2; адміністратор – 1-2; спеціаліст з реєстрації місця проживання – 1-2. Можуть бути особливості залежно від рівня інтегрованості ЦНАП (паспортні та інші послуги). 

Які працівники уже залучені до надання послуг і чи буде їх достатньо?

Необхідно проаналізувати структуру та штатний розпис виконавчих органів місцевої ради, посадові обов’язки працівників – хто з них вже працює з послугами, зокрема і в старостинських округах (реєстрація місця проживання, ДРАЦС, «нотаріальні» дії, реєстрація нерухомості та бізнесу, функції з організації надання послуг соціального характеру, земельні питання, підготовка різноманітних довідок).

Саме ці працівники можуть скласти основу персоналу ЦНАП. Бажано «побачити» серед них і потенційного керівника ЦНАП. У невеликих громадах ЦНАП може включати більшість персоналу (штатної чисельності) виконавчих органів місцевої ради.

Держава делегувала органам місцевого самоврядування повноваження в окремих сферах. Відбувся збіг в одній особі органу, що утворює ЦНАП, та суб’єкта надання адмінпослуг. Поділ на фронт- та бек-офіс може бути умовним: персонал ЦНАП частину часу може працювати на прийомі відвідувачів, а частину приділяти опрацюванню справ. 

Яка організаційно-правова форма ЦНАП буде оптимальною (структурний підрозділ чи постійно діючий робочий орган)?

Чи достатньо буде у ЦНАП лише «чистих» адміністраторів; чи можливо необхідних фахівців зосередити в одному структурному підрозділі (виконавчому органі); чи планується залучення до організації надання послуг у ЦНАП інших фахівців, старост. Є практика, коли секретарі місцевих рад надають певні послуги, їх робочі місця розміщено у ЦНАП, інколи вони є і керівниками ЦНАП. 

У ЦНАП часом залучають фахівців з благоустрою, комунальної сфери тощо.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.