1.    Як створити належний ЦНАП в ОТГ? Досвід інституційного створення ЦНАП в рамках Програми “U-LEAD з Європою // Підготовлено в рамках Програми “U-LEAD з Європою”. – К. – 2018. – 361 с. Електронне видання: https://goo.gl/8snHNn.

2.    Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності: Практичний посібник / [Бригілевич І. І., Ванько С. І., Загайний В. А., Коліушко І. Б., Курінний О. В., Стоян В. О., Тимощук В. П., Шиманке Д.] / за заг. ред. Тимощука В. П. – К., СПД Москаленко О. М., 2010. – 440 с. (видання 2-ге, доповнене, 2011. – 432 с.).

3.    Електронне урядування та електронна демократія: навчальний посібник: у 15 ч. / за заг. ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. Підготовлено у рамках Програми “Електронне врядування  задля підзвітності влади та участі громади”. – К. – 2017.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.