Адміністративні послуги є частиною публічних послуг, за які відповідає держава, в особі органів державної влади та ОМС, і які надаються державними та комунальними підприємствами, установами, організаціями.

Усі публічні послуги за суб’єктами надання можна поділити на «державні» та «муніципальні» (послуги місцевого самоврядування).

Ці послуги можна класифікувати на «адміністративні» (пов’язані з органами влади, з їх владними рішеннями) і «неадміністративні» (як-от, дошкільне виховання, медична допомога).

Адміністративні послуги – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг (органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування) за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав або обов’язків такої особи відповідно до закону. Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про адміністративні послуги»

5 основних ознак адміністративних послуг

  1. За послугами потрібно звертатись. Тобто має бути ініціатива особи (заява). 
  2. Адміністративна послуга стосується суб’єктивних прав та обов’язків конкретної фізичної чи юридичної особи. 
  3. Законність послуг. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування визначаються виключно законами. 
  4. Суб’єкт надання адміністративних послуг – органи державної влади та місцевого самоврядування. 
  5. Результатом надання адміністративних послуг є адміністративний акт – рішення ОМС чи органу виконавчої влади щодо конкретної справи фізичної чи юридичної особи. Наприклад, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, державна реєстрація юридичної особи, призначення пенсії тощо. В окремих випадках надання адміністративної послуги завершується укладанням адміністративного договору, наприклад, договір на оренду земельної ділянки.   

Результат адміністративної послуги має бути орієнтованим на те, чого очікує громадянин (суб’єкт звернення), позитивне вирішення справи.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.