Важливою складовою якісних адмінпослуг є  клієнтоорієнтованість. Клієнтоорієнтованість – це не те, що ви думаєте зробити для клієнта, це те, що клієнт думає про вас. Клієнтоорієнтованість працівників залежить від емоційного інтелекту, який допомагає добре розуміти свої емоції і почуття інших людей, і тому їхня поведінка більш адаптивна.

Емоційний інтелект містить 4  компоненти: 

1. Здатність ідентифікувати емоції за виразом обличчя, тоном голосу 

2. Посилення мислення за допомогою емоцій

3. Здатність  розв’язувати емоційні проблеми, ідентифікувати та розуміти взаємозв’язок між емоціями, думками та  поведінкою

4. Вміння  викликати  емоції  чи  відгороджуватись  від  них, управляти власними емоціями та емоціями інших людей).

Комунікативна компетенція – уміння орієнтуватися в ситуації спілкування, ініціативність спілкування.  Шість складових комунікативної компетентності:

  1. орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на знаннях і життєвому досвіді індивіда
  2. спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при постійній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов соціального середовища
  1. адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному потенціалі 
  2. готовність і уміння будувати контакт з людьми
  3. знання, уміння і навички конструктивного спілкування
  4.  внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії

Послідовне й цілеспрямоване використання самореалізації називається само менеджментом.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.