Органи місцевого самоврядування наділяються власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону (ст. 16 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Також органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Здійснення власних (самоврядних) повноважень пов’язане з вирішенням питань місцевого значення, наданням публічних послуг населенню. 

Це повноваження, які стосуються життєдіяльності громади і відповідають її управлінським та фінансовим можливостям – значна частина питань місцевого значення. 

Інстанції, що здійснюють нагляд за реалізацією органами місцевого самоврядування власних повноважень, можуть видавати лише загальні приписи.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.