Повноваження, що належать до виключної компетенції місцевої ради (ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні») і підлягають розгляду виключно на пленарних засіданнях місцевої ради у сфері адміністративних послуг:

 • регулювання земельних відносин;
 • надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення та скасування такого дозволу;
 • надання згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, у тому числі для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких включає відповідну територію;
 • затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 • встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках. 

До виключної компетенції місцевої ради належать і деякі повноваження щодо організації надання адміністративних послуг, в тому числі організації роботи ЦНАП.

Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання:

 • затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів;
 • утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради.

(п.5 і 6 частини 1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»)

З одного боку, це означає, що це виключна компетенція місцевої ради – вирішувати організаційно-правові питання, які стосуються утворення виконавчих органів, а, отже, і стосовно ЦНАП, визначення його структури, загальної чисельності.

Тобто не допускається ні перерозподіл повноважень між іншими виконавчими органами ради, ні втручання інших суб’єктів, в тому числі органів виконавчої влади у реалізацію цієї компетенції.

З іншого боку, ці норми потрібно пам’ятати при реалізації спеціального ЗУ «Про адміністративні послуги». Адже в ст. 12 та інших статтях теж визначені повноваження органу, що прийняв рішення про утворення ЦНАП:

 • визначати перелік послуг, що надаються через ЦНАП;
 • затверджувати Положення про ЦНАП та Регламент ЦНАП;
 • визначати графік прийому у ЦНАП;
 • затверджувати інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг (якщо рада є суб’єктом надання конкретних адміністративних послуг) тощо.

Ці норми не є виключними повноваженнями місцевої ради, за потреби ці повноваження можна перерозподілити між іншими виконавчими органами ради. 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.