Моніторинг та контроль щодо виявлення корупції

У процесі діяльності ЦНАП для зменшення корупційних ризиків важливим є постійний моніторинг та контроль щодо виявлення корупції, а також захист прав викривачів корупційних випадків.

Першочерговим завданням для ОМС є запровадження анонімних каналів зв’язку для повідомлень про корупційні випадки. Це можуть бути: 

  • канали онлайн-зв’язку, 
  • анонімні гарячі лінії, 
  • електронні поштові скриньки. 

Вимоги до каналів зв’язку затвердженні Національним агентством з питань запобіжать корупції. Повідомлення про факти корупції повинні містити інформацію, що стосується конкретної особи, фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

Канали повідомлення про корупцію

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень розподіляються на внутрішні, зовнішні та регулярні канали зв’язку.

По внутрішнім каналам інформація про корупційні правопорушення повідомляється викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу/особі органу де працює викривач. 

До зовнішніх каналів відносяться засоби масової інформації, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки тощо. 

До регулярних каналів відносяться канали створені спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції органами. 

Обробка повідомлень про корупцію

Повідомлення про корупцію через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більш як 15 робочих днів.

Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції» у 3-денний строк з дня завершення відповідної перевірки.

Органи місцевого самоврядування так само як і суб’єкти, зазначені у ч. 2 ст. 53-1 Закону «Про запобігання корупції», зобов’язані забезпечити викривачам умови для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону «Про запобігання корупції».

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.