Належний ЦНАП як інструмент запобігання корупції

 • інтегрований спосіб надання адміністративних послуг – всі необхідні послуги в одному місці;
 • прозорість і доступність надання адміністративних послуг, в тому числі відкритий простір обслуговування;
 • зручні розширені години обслуговування; 
 • доступність, зручність та вичерпність інформації про роботу ЦНАП, а також порядок і умови надання кожної адміністративної послуги;
 • зрозумілість і передбачуваність процедури надання адміністративних послуг;
 • своєчасність та оперативність надання адміністративних послуг;
 • гарантований позитивний результат за наявності законних підстав;
 • зручність і комфорт отримання адміністративних послуг.

Заходи для зменшення корупційних ризиків у ЦНАП

 1. Створення робочої групи для перегляду існуючих настанов та норм для просування етичної поведінки і боротьби з корупцією  та розробка плану на майбутнє, якщо його немає.
 2. Розроблення плану антикорупційних заходів на найближчі 6 місяців.
 3. Організація приміщення  для надання послуг за принципом відкритого простору з метою запобігання виникненню корупційних випадків.
 4. Розроблення або оновлення кодексу поведінки на основі рекомендацій Європейського кодексу поведінки для всіх осіб, залучених у місцеве та регіональне урядування.
 5. Розроблення/перегляд політики подарунків та представницьких витрат у відповідності до чинного законодавства.
 6. Періодичне навчання  персоналу з антикорупційних питань. Розроблення  власної  програми навчання з антикорупційних питань, характерних для ЦНАП, або використання вже розроблених
 7. Проведення оцінки корупційних ризиків ЦНАП щонайменше раз на 6 місяців.  
 8. Проведення  оцінки  ризиків конфлікту інтересів у роботі ЦНАП (процес оцінки повинен бути прозорим та колективним). 
 9. Забезпечення прозорості  процесів публічних закупівель. Зокрема, залучення зовнішнього суб’єкта для здійснення критичного аналізу місцевих процесів закупівель та поставок.
 10. Проведення процесу підбору персоналу справедливо та на основі заслуг. 
 11. Налагодження внутрішнього аудиту та контролю.
 12. Проведення анонімного опитування серед керівництва та персоналу з метою встановлення чи є відносини між персоналом та клієнтами професійними та «належними».
 13. Розроблення чітких процедур звітування та повідомлень на випадки виявлення корупційної діяльності.
 14. Забезпечення незалежної перевірки  повідомлень про  випадки виявлення корупційної діяльності.
 15. Формування корпоративної культури поваги до викривачів та забезпечення  створення ефективної системи захисту викривачів  від переслідувань на робочому місці. 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.