Відповідно до ч.11 ст.12 Закону, час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП, і становить:

  • у ЦНАП, утворених міськими радами, – не менше шести днів на тиждень та семи годин на день;
  • в інших центрах надання адміністративних послуг – не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день;
  • у територіальних підрозділах ЦНАП та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається органом, що утворив ЦНАП.

При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг здійснюється без перерви на обід, а ЦНАП утворені міськими та селищними радами працюють  також не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.

Частиною 3 ст. 52 КЗпП визначено, що п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень установлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою. 

Важливо організувати роботу таким чином, щоб забезпечити безперебійну роботу ЦНАП згідно з графіком прийому та виконати вимоги трудового законодавства. 

Органи місцевого самоврядування для працівників ЦНАП, можуть установлювати інший режим роботи за умови дотримання норм ст.50-53, 67 і 73 КЗпП.  Для цього  розробляється  графік роботи таким чином, щоб тривалість робочого часу працівника ЦНАП впродовж тижня не перевищувала 40 годин (наприклад, у дні прийому до 20-ї години одні адміністратори можуть працювати з 8 години, інші – з 11-ї). В цьому графіку встановлюється також і час обідньої перерви працівників за «плаваючим» графіком, технологічні перерви тощо). 

При складанні такого графіка враховується рівномірне залучення працівників до роботи в ЦНАП до 20:00 години, в суботу, на ВРМ.   Такий графік  може складатися  на місяць чи на три місяці керівником ЦНАП, та затверджується місцевим головою, або уповноваженою ним особою. 

Також потрібно старатися планувати графіки відпусток таким чином, щоб не ускладнити роботу ЦНАП в періоди можливих пікових сезонних навантажень (послуги соціального характеру тощо).

У ЦНАП ведеться облік робочого часу у формі табеля обліку робочого часу особою, на яку покладено такі функції. Цей процес може бути автоматизовано із застосуванням сучасних ІТ-рішень.

Якщо графік роботи ЦНАП не розширено, він може становити, як і визначено законодавством,  не менше 7 годин на день. Тоді  одну годину на день персонал ЦНАП  працює не в режимі прийому відвідувачів. Це особливо доцільно для невеликих ЦНАП / громад, де достатньо 7-ми прийомних годин. І при цьому у працівників буде час на виконання інших обов’язків, і буде можливість працівникам ЦНАП спільно обговорити актуальні питання діяльності, проблематику.

Важливо знаходити час для проведення коротких нарад (наприклад, для обговорення різних робочих питань, новел законодавства тощо) протягом робочого дня персоналу. Неправильно затримувати людей для таких справ у позаробочий час. 

В окремих ЦНАП / ОМС практикується, наприклад, початок роботи персоналу о 08:00, але прийом громадян (тобто робота власне ЦНАП) з 09:00. Тоді і працівники можуть планомірно «втягуватися» в роботу, мають можливість підготуватися до роботи з відвідувачами, впорядкувати справи тощо. Іноді така година самостійної роботи (без відвідувачів) практикується навпаки у кінці робочого дня. У такий час можуть також проводитися короткі тренінгові заходи для персоналу. 

Щодо тренінгових та інших, більш тривалих, заходів з розвитку персоналу, у яких обов’язково мають брати участь працівники ЦНАП, – варто планувати роботу ЦНАП таким чином, щоб це не завдавало шкоди загальній роботі з прийому відвідувачів. І щоб, знову таки, це відбувалося протягом робочого часу, тобто протягом робочого дня, а не за рахунок власного часу працівників.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.