Як правильно визначати назву цієї посади в документах ЦНАП? 

У ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги» вживається поняття «керівник ЦНАП». 

У п. 15 Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 і рекомендацій якого притримуються у переважній більшості випадків під час розроблення положень про ЦНАП, зазначено, що у разі утворення ЦНАП як постійно діючого робочого органу його очолює керівник структурного підрозділу (виконавчого органу) з організації діяльності ЦНАП. 

ЦНАП як структурний підрозділ (виконавчий орган) очолює керівник цього структурного підрозділу. Але необхідно керуватися ще і спеціальним законодавством, де назва посади «керівник ЦНАП» не передбачена. 

Назва цієї  посади у штатному розписі залежить від виду виконавчого органу (структурного підрозділу): завідувач сектору, начальник відділу чи управління, директор департаменту. Це відповідає постанові Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268. 

А в положенні про ЦНАП та посадовій інструкції варто зазначити: «завідувач сектору, начальник відділу чи управління, директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг» (чи з питань організації надання адміністративних послуг) є керівником ЦНАП». 

Є окрема практика визначення керівником ЦНАП і інших посадових осіб. Часом у невеликих громадах, які утворюють свій ЦНАП, можуть бути відсутні можливості або готовність утворити такий структурний підрозділ (виконавчий орган), а ЦНАП створено як постійно діючий робочий орган. Тоді повноваження з керівництва ЦНАП можуть покладатися на іншу посадову особу, наприклад, секретаря ради. Отже, це потрібно зазначити у посадових обов’язках цієї посадової особи та в положенні про ЦНАП. 

Посада керівника ЦНАП у громадах із кількістю мешканців до 20 тисяч, як правило, повинна передбачати і виконання обов’язків адміністратора та/або державного реєстратора, чи повноважень РАЦС, реєстрації місця проживання, «нотаріальних» дій тощо. У більших громадах керівника ЦНАП слід мінімально залучати до безпосереднього надання адміністративних послуг, він має опікуватися саме організацією роботи ЦНАП.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.