Електронний підпис – необхідна складова для отримання електронних адміністративних послуг.

Для отримання адміністративних послуг в е-формі заявник має отримати електронний підпис. Електронний підпис – це електронні дані, які забезпечують цілісність документів та ідентифікують особу і використовуються цією особою як підпис. Електронний підпис може бути простим (низький рівень довіри), удосконаленим (середній рівень довіри) і кваліфікованим (високий рівень довіри).

Саме та лише кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) прирівнюється до власноручного і є необхідним для отримання електронних адміністративних послуг без додаткових візитів у ЦНАП чи відповідні органи, які надають послуги. КЕП здійснює електронну ідентифікацію підписувача, виявляє порушення цілісності електронних даних та надає можливість підписати електронні документи. Документи з накладеним КЕП мають таку саму юридичну силу, як і підписані власноруч.

Варто наголосити, що для отримання окремих інших електронних неадміністративних послуг достатньо і такого засобу електронної ідентифікації як BankID тощо.

КЕП можна отримати у кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Для цього потрібно пройти ідентифікацію, надати паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків, згенерувати особистий та відкритий ключі і отримати кваліфікований сертифікат електронного підпису. Повний перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за посиланням: https://czo.gov.ua/ca-registry.

Крім того надання кваліфікованих електронних довірчих послуг можливо через відокремлений пункт реєстрації – це представництво (філія, підрозділ, територіальний орган) надавача електронних довірчих послуг або юридична чи фізична особа, яка на підставі наказу надавача електронних довірчих послуг (його керівника) або договору, укладеного з ним, здійснює реєстрацію підписувачів з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

Таким чином, реєстрація користувачів може здійснюватися через ці відокремлені пункти реєстрації, які виконують свої функції як адміністратор реєстрації, що відповідає за перевірку документів, наданих заявниками, їх заяв про формування, блокування, поновлення та скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

Основними обов’язками адміністратора реєстрації є ідентифікація та автентифікація заявників; перевірка заяв про формування, блокування, поновлення та скасування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів; встановлення належності відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа заявнику; ведення обліку користувачів.

У ЦНАП можливо інтегрувати інші послуги, зокрема щодо надання КЕП.

З огляду на зазначене, після прийняття відповідних змін до закону надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ЦНАП матиме можливість шляхом укладення договору з кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, ставши його відокремленим пунктом реєстрації та виконуючи функції адміністратора реєстрації, згідно із зазначеним договором.

Термін дії кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів КЕП становить до двох років з моменту їх формування. Цей строк встановлює відповідний кваліфікований надавач електронних довірчих послуг.

Мобільні оператори також надають послугу MobileID, яка передбачає обмін SIM-картки на картку з електронним підписом. Тобто, застосування MobileID дозволить отримувати е-послуги через мобільний телефон.

Перевірити достовірність кваліфікованого електронного підпису та підтвердити цілісність електронного документу, на який накладено такий підпис, можна на офіційному сайті Центрального засвідчувального органу: https://czo.gov.ua/verify або на Порталі Дія: https://sign.diia.gov.ua/verify.

Важливі поради:

1) Необхідно забезпечувати  конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа. Зберігайте пароль до особистого ключа у таємниці. Це вимога Закону «Про електронні довірчі послуги».

2) Захищений носій особистих ключів збереже особистий ключ та захистить записані на ньому дані від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.