Оформлення, видача та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм особам, які не досягли 16-річного віку

За оформлення паспорта справляється адміністративний збір. Розмір адміністративного збору за оформлення та видачу паспорта з дня оформлення заяви-анкети у термін не пізніше ніж через 20 робочих днів  — 694,00 грн. У термін не пізніше ніж через 7 робочих днів — 1046,00 грн. Результат послуги — видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон або письмова відмова в оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Спосіб отримання — після отримання sms-повідомлення на залишений контактний номер телефону.
Для особи, яка не досягла 12-річного віку — законним представником/уповноваженою особою з документом, що посвідчує особу.
Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, — законним представником у присутності особи.

Законодавчо-нормативна основа послуги аналогічна послузі з оформлення, видачі та обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм особам, які досягли 16-річного віку. Але перелік документів відрізняється:

1. Заява-анкета одного із батьків дитини (законних представників) за зразком, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру адміністратором центру надання адміністративних послуг)

2. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні)

3. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку

4. Довідка про реєстрацію особи громадянином України (якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства) – у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру

5. Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі подання документів законним представником (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)

6. Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору

7. Одна кольорова фотокартка розміром 10-15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку). Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303

8. Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну

9. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну

10. Заява про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі

11. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого додатково подаються:

 • заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;
 • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України).

12. Для оформлення, обміну паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла 16-річного віку, заявник разом з вище зазначеними документами, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

 • документ, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
 • договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї;
 • договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;  
 • рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
 • рішення суду про встановлення опіки (піклування);  
 • договір про патронат.

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт громадянина України для виїзду за кордон написання складових імені «прізвища» та «імені» здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55.

За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:

 • паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;
 • документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;
 • раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально. 

Оригінали документів повертаються особі або її законному представнику/уповноваженій особі після оформлення заяви-анкети.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.