• Конституція України, 1996 року ( Стаття 24 Конституції України гарантує, що всі громадяни мають рівні конституційні права та свободи обов’язки та є рівними перед законом);
  • Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 2005 року;
  • Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 2012 року; 
  • Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, від 11 квітня 2018 року;
  • Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року від 5 вересня 2018 року;
  • Указ Президента України №722 Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року, від 30 вересня 2019 року ( серед цілей, проголошених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1, ціль № 5  спрямована на досягнення ґендерної рівності);
  • Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі, Наказ Міністерства фінансів №1, від 2 січня 2019 року (онлайн-курс з ҐОБ);
  • Стратегія ґендерної рівності Міністерства розвитку громад та територій України на 2019-2021 роки, від 22 серпня 2019 року, в якій закладені інституційні аспекти ґендерної рівності в децентралзації.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.