• Конвенція Ради Європи про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року;
  • Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 року;
  • Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року;
  • Пекінська декларація і Платформа дій з гендерної рівності і розширення прав жінок 1995 року;
  • Конвенція Ради Європи щодо запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), підписана 11 травня 2011 року. Конвенція набрала чинності 1 серпня 2014 року;
  • Угода про Асоціацію між Україною та ЄС 2014 року. Статтею 419 Глави 21 Угоди про асоціацію передбачено, що сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення, ґендерної рівності та недискримінації.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.