Стать – анатомо-біологічні відмінності, на основі яких люди визначаються як чоловіки або жінки

Ґендер – соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, котрі певне суспільство вважає належними для жінок і чоловіків 

ст. 3 Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами 

Ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства 

ст. 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

Досягнення ґендерної рівності в суспільстві – це не відбирання влади в чоловіків і передача її жінкам. 

Це процес, який веде до покращення рівня життя і чоловіків, і жінок, хлопчиків та дівчаток. 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.