Перевагами моделі 1 у порівнянні з іншими моделями є:

 • оперативність обміну інформацією, взаємодії ЦНАП і УСЗН;
 • зменшення частоти фізичної взаємодії (доставки документів, особливо з ВРМ та/або терпідрозділів чи старостами) між ЦНАП та УСЗН. Економія людських, часових, фінансових ресурсів;
 • зменшення навантаження на УСЗН.

Виклики моделі 1:

 • потреба удосконалення організації системи взаємодії між ЦНАП і УСЗН щодо інформування суб’єкта звернення про результат надання адміністративної послуги з дотриманням Закону «Про адміністративні послуги» в частині контролю ЦНАП за додержанням УСЗН термінів розгляду справ та прийняття рішень;
 • додатковий часовий ресурс на внесення в ІІС «Соціальна громада» детальної інформації про кожне звернення (справу), в т.ч. на сканування усіх документів;
 • у разі невирішення питання щодо можливості інтеграції ІІС «Соціальна громада» та інших ефективних систем автоматизації роботи ЦНАП, можливими недоліками можуть бути: а) відсутність єдиної системи контролю за вчасністю надання послуг; б) дублювання внесення даних у різні системи; в) додаткові витрати на підтримку подібного функціоналу у різних інформаційних системах.

До переваг моделі 2 варто віднести:

 • відсутність додаткового організаційного навантаження на адміністраторів ЦНАП;
 • компетентний готовий персонал (фахівці УСЗН), можливість навчання на робочому місці адміністраторів ЦНАП для їх подальшого залучення до процесу прийому документів.

До викликів моделі 2 належать:

 • складність отримання інформації з архівів УСЗН як фронт-, так і бек-офісом;
 • брак універсалізму по окремих групах послуг, які надаються через ЦНАП, у персоналу УСЗН («відомча монополія» та вузькоспеціалізованість);
 • слабша організаційна єдність, якщо працівники УСЗН не належать до посадових осіб органу, що утворив ЦНАП. Ризики порушення дисципліни, єдиних правил і підходів ЦНАП, складність контролю за виконанням цієї групи послуг.

Переваги моделі 3:

 • зменшення навантаження на УСЗН;
 • відсутність потреби в ОМС у додаткових витратах на програмне забезпечення, якщо у ЦНАП воно уже наявне (якщо буде реалізована можливість е-взаємодії інформаційних систем ЦНАП великих міст та інших ЦНАП, які використовують ефективні системи автоматизації ЦНАП, з інформаційними системами Мінсоцполітики, у т.ч. ІІС «Соціальна громада»).

Виклики моделі 3:

 • складність отримання інформації з архівів УСЗН;
 • фізичне перевезення паперових документів (до 01.03.2021). Значні витрати часових, людських та фінансових ресурсів;
 • збільшення навантаження на ЦНАП;
 • дієвість е-взаємодії між інформаційними системами ЦНАП та Мінсоцполітики  (у разі її запровадження).

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.