До адміністративних послуг соціального характеру (АПСХ) належать послуги з надання субсидій, призначення державних допомог, пільг, грошових компенсацій, встановлення різного роду статусів тощо.

Найбільш витребуваними серед мешканців є державні допомоги при народженні дитини, малозабезпеченим сім’ям, на дітей одиноким матерям, на догляд особам, які досягли пенсійного віку і потребують стороннього догляду, надання статусу внутрішньо переміщеної особи тощо.

Субсидії надаються для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

АПСХ надаються на безоплатній основі (частина 2 статті 11 Закону «Про адміністративні послуги»).

Нормативно-правова база

У статті 34 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» вказано власні та делеговані повноваження органів місцевого самоврядування (ОМС) у сфері соціального захисту населення. У рамках частини з цих повноважень, поряд з іншими завданнями, також передбачено надання адміністративних послуг.

Абсолютна більшість адміністративних послуг соціального характеру (АПСХ) віднесена до делегованих повноважень ОМС. Надання цих послуг регулюється багатьма законами.

Разом з тим окремі АПСХ можуть надаватися і в рамках власних повноважень ОМС, наприклад окремі грошові та матеріальні допомоги.

Суб’єкти надання АПСХ

Органи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та міських рад колишніх міст обласного значення, переважно – управління соціального захисту населення (УСЗН).

Планується, що відповідно до визначеної Урядом Концепції ці повноваження, зокрема в частині компетенції УСЗН РДА, перейдуть до Національної соціальної сервісної служби.

Чому варто інтегрувати цю групу послуг у ЦНАП?

1) АПСХ є однією з найбільш масових груп послуг. Вони належать до базових адміністративних послуг, тобто послуг, за якими протягом життя звертається більшість громадян.

2) Визначені законом і урядом, як ті, що мають надаватися через ЦНАП.

У частині 7 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» зазначено, що обов’язково надаються через ЦНАП послуги, включені до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються ОМС у порядку виконання делегованих повноважень, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

З частини 1 статті 12 Закону «Про адміністративні послуги» (зі змінами від 03.11.2020) випливає, що ключовою ознакою ЦНАП є надання визначеного відповідно до цього Закону переліку адміністративних послуг.

Такий Перелік послуг формується на основі двох обов’язкових вимог Закону:

  • всі адмінпослуги, де суб’єктом надання є ОМС, що утворив ЦНАП (місцева рада, її виконавчі органи та посадові особи), повинні надаватися виключно через ЦНАП;
  • Уряд затверджує перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються ОМС у порядку виконання делегованих повноважень, і які є обов’язковими для надання через ЦНАП.

Тобто розпорядження №523 (в оновленій редакції чи взагалі у новому акті), набуде обов’язкового характеру для ОМС. Постановами Уряду від 22 липня 2020 № 632, від 28 жовтня 2020 № 1035 визначено, що з 01.01.2021 АПСХ мають надаватися через ЦНАП ОМС або через уповноважених осіб виконавчих органів ОМС.

3) Інтегруючи АПСХ у ЦНАП орган місцевого самоврядування наближує ці послуги до мешканців. Особливо це актуально для тих громад, адміністративні центри яких не є районними центрами.

Дієвим шляхом наближення АПСХ до мешканців є їх надання через віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП, які, зокрема, в ТГ (укрупнених територіальних громадах) створюються, як правило, у старостинських округах та/або шляхом залучення старост.

4) Практика засвідчує, що у ЦНАП ОМС є спроможність  забезпечити відвідувачам суттєво кращий сервіс, умови надання АПСХ у порівнянні з переважною більшістю управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, де, через обмеженість у фінансових ресурсах на облаштування інфраструктури, умови надання цих послуг є далеко не найкращими, а в багатьох – не забезпечено доступність для людей з інвалідністю, належні умови для очікування тощо.

5) Наявність цих послуг у ЦНАП дозволяє ефективно пропонувати громадянам комплексне обслуговування за моделлю життєвих ситуацій

Наприклад, при народженні дитини призначаються відповідні види державної допомоги, можуть додаватися послуги щодо статусу багатодітних сімей і т.п.

Для УСЗН, чи у перспективі – територіальних органів Національної соціальної сервісної служби, часто потрібна інформація, яка вже є у ЦНАП або інших суб’єктів надання адміністративних послуг, що глибоко інтегровані у ЦНАП (як-от, в частині ведення реєстрів територіальних громад тощо).

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.