Особливість 1. Територіальна доступність адміністративних послуг

ЦНАП у великому місті – переважно одна велика будівля приміщення, де надаються адмінпослуги. Територіальні підрозділи ЦНАП чи віддалені робочі місця (ВРМ) у місті – це питання «доброї волі» ОМС, його спроможності і потреб громади. Навіть для великих, але компактних міст буває достатньо одного офісу ЦНАП.

!Натомість в ТГ / укрупнених територіальних громадах, які включають багато населених пунктів (іноді десятки), важливо не погіршити територіальну доступність до послуг. ЇЇ щонайменше треба зберегти, а в ідеалі – покращити. 

Саме тому є особлива потреба у відкритті територіальних підрозділів і ВРМ. 

Отже, ЦНАП у ТГ / укрупненій територіальніх громаді – це система точок доступу до послуг: основний офіс + територіальні підрозділи + ВРМ, а не одне (єдине) місце.

Перш ніж інвестувати у ремонти приміщень у центрі громади, бажано провести моделювання територіальної доступності до послуг. Адже ЦНАП у центрі громади може бути відносно невеликим, натомість мережа ВРМ і територіальних підрозділів – розгалуженою. 

Якими факторами керуватись при утворенні мережі надання адміністративних послуг?

  1. Бажано насамперед зберегти точки доступу до послуг у кожній колишній сільраді.

Зокрема, це:

  • послуги сфери РАЦС (реєстрація народження, смерті),
  • реєстрація місця проживання,
  • окремі нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами ОМС у  сільських населених пунктах тощо.

Ці  послуги потрібно зберегти у колишній сільраді у новому статусі – у старостинському окрузі. Інші послуги на ВРМ (особливо, адмінпослуги сфери соціального захисту тощо) вітаються і також є можливими. Підтверджено досвідом багатьох громад.

ВРМ можуть бути сформовані за «кущовим» принципом – одне на кілька старостинських округів. 

2. За потреби – утворити більшу кількість ВРМ, ніж є самих старостатів. У громаді можуть бути ще відносно великі населені пункти (наприклад, від 1000 мешканців), які заслуговують на створення власних точок доступу до послуг. Такі ВРМ будуть особливо виправданими при великих відстанях, поганому сполученні громадським транспортом з населеними пунктами, особливостях території (гірські, з низькою густотою мешканців).

3. Після певного часу та аналізу роботи ВРМ – можна буде «оптимізувати» точки доступу до послуг. За наявності згоди мешканців громади, застосовувати критерій раціональності та враховувати доцільність/недоцільність утримання ВРМ, що залежить і від статистики наданих послуг на ВРМ і від ресурсів громади. 

Загалом «дотаційність» витрат на ВРМ є цілком виправдана, адже йдеться про зручність для громадян та соціальний ефект. При потребі, можна оптимізувати години прийому. Менш затратно, коли один посадовець виїжджає за графіком в інші населені пункти, аніж коли багато мешканців окремо їздять за отриманням послуг в інші населені пункти.

Особливість 2. Швидкість (оперативність) надання послуг

Якщо раніше такі групи послуг як РАЦС (зокрема, реєстрація народження, смерті), реєстрація місця проживання вчинялися невідкладно, за один візит громадянина в сільраду, то так ці послуги повинні надаватися і при утворенні ТГ / укрупненні, та при утворенні її ЦНАП з ВРМ. 

Тобто важливо не погіршити і оперативність надання адмінпослуг

Послугу можуть надавати старости й інші уповноважені особи одразу на місці. Додаткові дії (обліки у журналах, занесення в реєстр тощо), можуть відбуватися у форматі внутрішньої взаємодії та бек-офісної роботи, але не за рахунок зайвих візитів і очікувань громадянина.

Оперативність надання швидких послуг важлива саме в ТГ / укрупнених тергромадах, адже для багатьох мешканців – це додатковий виклик через транспортне сполучення, втрату часу і коштів. 

Швидку послугу треба завжди надавати відразу – за один візит особи!

Особливість 3. Залучення старост

Рішення щодо залучення старост (в.о.старост) до надання адмініпослуг має прийматися індивідуально по кожній громаді, та навіть старостах. Адже потрібно враховувати професійні якості і можливості конкретної особи. 

Староста може бути і власне суб’єктом надання окремих адмініпослуг. Це важливо щодо згаданих вище «швидких послуг” (РАЦС тощо), тим паче якщо інших посадових осіб у цьому старостинському окрузі немає.

По інших послугах староста може виступати як “адміністратор”, приймати заяви і передавати їх на опрацювання за належністю чи у центр громади, чи до інших СНАП. 

Можливості щодо залучення старост відображені в Примірному регламенті ЦНАП, затвердженому Урядом (зміни від 14.08.2019 р.). Зокрема, у п. 56 передбачено, що «за рішенням сільської, селищної, міської ради, що утворила центр, окремі функції адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою». Тепер ці можливості закріплені і законом.

Відповідні повноваження треба зафіксувати у Положенні про старосту, що затверджується місцевою радою.

Підхід до уповноваження старост і розподілу компетенції між старостами та ВРМ, може бути індивідуальним. Зокрема, у п. 55 згаданого Примірного регламенту ЦНАП передбачено, що «територіальний підрозділ центру, що утворений в об’єднаній територіальній громаді, адміністратор центру, що працює на віддаленому робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох старостинських округів».

Особливість 4. Мобільний ЦНАП

Мобільний ЦНАП – спеціально облаштований транспортний засіб з робочими місцями персоналу ЦНАП для прийому суб’єктів звернення.

Актуальні насампред для ТГ / укрупнених тергромад:

  • з великою кількістю населених пунктів, які розпорошені територіально; 
  • в населених пунктах проживає мала кількість мешканців; 
  • економічно невигідно створювати та утримувати стаціонарні ВРМ.

Треба зважати:

  • у громади має бути належний стаціонарний ЦНАП, щоб організувати належну обробку отриманих заяв, ефективне планування роботи;
  • мобільний ЦНАП може використовуватися для виконання інших публічних функцій. 

Про особливості організації мобільного ЦНАП йдеться у різних темах курсу (3.1 та ін.).

Особливість 5. Інтеграція деяких груп послуг у ЦНАП

Складність інтеграції послуг сфери РАЦС у ЦНАП в колишніх містах обласного значення. Після приєднання до таких міст сільські населені пункти втрачають компетенцію РАЦС і людям доводиться їздити за послугами у місто в підрозділ Мін’юсту. 

Також колишнім містам обласного значення (доки не вирішене питання з делегуванням цих повноважень ОМС) – треба використовувати механізм надання послуг РАЦС за Наказом Мін’юсту від 29.08.2018 №2825/5. Цей механізм є тимчасовим заходом з суттєвими викликами. Зокрема, надання послуг з реєстрації народження чи смерті потребує двох візитів споживача послуг до ЦНАП та тривалішого очікування на результат.

Створюється додаткове навантаження на ЦНАП і на відділи ДРАЦС, адже для простої послуги потрібно забезпечити фізичну передачу документів між ЦНАП та підрозділом ДРАЦС. 

Цей механізм може бути реалізованим дещо краще, при розміщенні працівників/відділів ДРАЦС у приміщенні ЦНАП (або в одному приміщенні з ЦНАП). Але стратегічним вирішенням проблеми може бути делегування базових повноважень у сфері ДРАЦС для усіх ОМС базового рівня (громад).

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.