Назви посад та посадові оклади працівників, визначені у додатках 50, 51, 53, 54 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268. 

Відповідно до Класифікатора професій, крім визначених випадків, не передбачено об’єднання або здвоєння двох назв посад у назві. Правильно називати посади: «начальник відділу», «державний реєстратор», «адміністратор» тощо, а не «начальник відділу-адміністратор», «начальник відділу, державний реєстратор». А всі повноваження та обов’язки працівника потрібно визначати у посадовій інструкції. Не можна утворювати посади за межами повноважень (як власних, так і делегованих). Варто усунути застарілі, невірні назви посад – паспортист, реєстратор місця проживання тощо. 

Посадовий склад ЦНАП

Посадовий склад ЦНАП як постійно діючого робочого органу рекомендовано затвердити розпорядженням місцевого голови. Необхідно також внести зміни у положення відповідних виконавчих органів (структурних підрозділів), зокрема в частині долучення їх до роботи ЦНАП для надання адміністративних послуг в межах їх компетенції, у посадові інструкції відповідних працівників, зокрема щодо виконання функцій адміністратора у фронт-офісі ЦНАП, чи навіть утворити в структурі таких підрозділів окремі посади адміністраторів. Варто звернути увагу, що це можливо лише для посадових осіб виконавчих органів ОМС, який утворив ЦНАП.

Необхідно також враховувати: відповідно до закону послуги у ЦНАП надаються суб’єктом надання адміністративних послуг (в тому числі і посадовими особами органів виконавчої влади) у виняткових випадках – якщо їх надання через адміністратора є неможливим, або суттєво гіршим для суб’єкта звернення чи публічних інтересів.

Посадові інструкції

Посадові інструкції визначають повноваження та завдання, кваліфікаційні вимоги, відповідальність і права працівників. Посадовим інструкціям часто приділяється увага за залишковим принципом. Нехтувати цим документом небезпечно, оскільки відповідальність посадових осіб завжди персоналізована. 

Посадові інструкції працівників ЦНАП розробляються керівником ЦНАП. Посадові обов’язки керівника ЦНАП визначаються у положенні, часом затверджується і окрема посадова інструкція. Для роботи у ЦНАП як постійно діючому робочому органі посадових осіб інших виконавчих органів (структурних підрозділів), мають бути внесені зміни до  їх посадових інструкцій. Обов’язки працівників, що стосуються фронт-офісної роботи, мають бути узгоджені з керівником ЦНАП. 

Загальні правила

  • Важливо, поряд зі спеціалізацією, забезпечити необхідний універсалізм – виконання функцій (завдань) адміністратора для оптимального розподілу навантаження та організації прийому заяв та видачі результатів з усього переліку послуг ЦНАП чи значної їх частини. Також цей універсалізм може проявлятися і в тому, що одна посадова особа може бути уповноважена на безпосереднє надання кількох груп послуг, особливо у невеликих громадах.
  • Треба пам’ятати про принцип безперервності здійснення повноважень. Необхідно збалансувати все так, щоб за відсутності одного (основного) працівника, відповідні повноваження щодо надання послуг могли виконуватися іншим працівником. Громадяни не мають бути заручниками недосконалих внутрішніх процедур ЦНАП. 
  • Кожен працівник несе персональну відповідальність за виконання своїх обов’язків. Факт ознайомлення з посадовими обов’язками має бути зафіксований у посадовій інструкції з датою та підписом працівника в день його призначення на посаду, або у випадку внесення до посадової інструкції змін. Дуже важливо, щоб керівник ЦНАП особисто роз’яснив працівнику його посадові обов’язки для роботи в ЦНАП, а також принципи і правила роботи в команді. 

Положення про старосту

Якщо староста уповноважується для надання відповідних адміністративних послуг, а також якщо на нього покладаються окремі функції адміністратора з прийняття заяв і видачі результатів послуг – це визначається у положенні про старосту рішенням місцевої ради.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.