Особливості правового регулювання ЦНАП в органах місцевого самоврядування

Універсалізм та спеціалізація персоналу

  • Необхідно брати до уваги сукупність правових норм. Статус ЦНАП визначено ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (зі змінами від 03.11.2020), а також Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Насамперед, це статті 26, 42, 54, 71. 
  • Виключними повноваженнями місцевої ради є затвердження структури її виконавчих органів, положень про виконавчі органи. Підготовка пропозицій щодо структури, чисельності та штатів, організація у визначених законом межах роботи відповідної ради та її виконавчих органів – це повноваження місцевого голови. 
  • Отже, конкретний обсяг повноважень ЦНАП як виконавчого органу (структурного підрозділу) визначається місцевою радою. Територіальні громади, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.

Статус адміністратора ЦНАП визначений, насамперед, у статтях 12 та 13 Закону України «Про адміністративні послуги» (зі змінами від 03.11.2020). 

  • Адміністратор – посадова особа органу, що утворив ЦНАП. Водночас потрібно враховувати, що статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з поширенням, відповідно до пункту 2 його Прикінцевих та Перехідних положень на органи і посадових осіб місцевого самоврядування Закону України «Про державну службу». У статтях 7 та 8 Закону України «Про державну службу» визначено, що службовці реалізують права та виконують обов’язки, визначені у положеннях про структурні підрозділи та посадових інструкціях. 
  • Виходячи з мети створення, комплексного регулювання статусу ЦНАП та його персоналу, має визначатися найефективніша структура, посадовий склад та питання організації роботи. 
  • При формуванні штату ЦНАП місцева рада враховує власну кадрову та фінансову спроможність, потреби найефективнішої роботи. Обсяг повноважень, які покладаються на конкретну посадову особу, розраховується також виходячи з оптимального навантаження, рівномірної та ефективної роботи. 

Розуміння посади/ролі адміністратора ЦНАП

Завдання адміністратора:

  • прийняття від суб’єктів звернення документів, необхідних для надання адміністративної послуги, їх реєстрація та передача суб’єкту надання адміністративних послуг; 
  • видача оформленого результату суб’єкту звернення; 
  • надання адміністративних послуг, за рішенням органу, який утворив ЦНАП.

Хоча іноді має місце абсолютизація функцій адміністратора виключно як «посередника». Але послуги, які можуть надатися за один візит, повинні надаватися самим адміністратором або іншим спеціалістом з функціями адміністратора одразу і невідкладно. Розривати процедури надання «швидкої послуги» недоцільно. 

Адміністратор (посада і функції):

1. посадова особа (посада), яка виконує роль «посередника» між суб’єктом звернення та суб’єктом надання адміністративних послуг. Це виправдано, якщо рішення (результат) не може бути прийняте невідкладно, громада спроможна створити необхідну кількість таких посад та залучити кваліфікованих працівників

2. посадова особа, яка виконує усі повноваження адміністратора, включно з наданням адміністративних послуг. Адміністратор є і суб’єктом надання послуг

3. функції (завдання), які можуть покладатися на інших посадових осіб органу, що утворив ЦНАП. Насамперед, це прийняття заяв і видача результатів послуг, чи й завдання адміністратора у повному обсязі. 

Важливе практичне значення має роз’яснення Національного агентства України з питань державної служби (лист від 03.10.2019 № 6934/13-19), у якому підтверджено: «… оскільки сільський, селищний, міський голова організовує роботу відповідної ради, на думку НАДС, на адміністратора можуть покладатися й інші завдання, крім зазначених у статті 13 Закону України «Про адміністративні послуги». 

З урахуванням положень статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на думку НАДС, на посадову особу органу місцевого самоврядування можуть покладатися функції адміністратора».

Отже, функціональне розуміння посади і ролі адміністратора додає значної гнучкості органам, що утворюють ЦНАП, в ефективній організації роботи та швидшому наданні послуг. Визначення посад адміністраторів та/або покладання функцій (завдань) адміністратора на посадових осіб органу, що утворив ЦНАП, належить до компетенції місцевої ради.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.