Проблеми і виклики застосування ММС

  1. це організаційно-правова складність утворення ВРМ на підставі договору про ММС у громаді, що не має власного ЦНАП
  2. складна і тривала процедура укладання договору про співробітництво за загальним правилом та невизначеність обов’язкових етапів укладання договору про співробітництво у формі спільного проєкту

Організаційно-правова складність утворення ВРМ на засадах ММС

Закон «Про адміністративні послуги» дозволяє утворити ВРМ лише тому органу місцевого самоврядування, який має ЦНАП. 

ОМС має за рахунок власної штатної чисельності та персоналу вирішувати кадрові питання такого ВРМ чи терпідрозділу в іншій громаді. 

Тобто юридичні можливості для утворення ВРМ обмежені і тут, фактично, потрібно шукати можливості для роботи персоналу ЦНАП на ВРМ за графіком, хоча б мінімальним. 

Одне з рішень – коли спроможніша громада передбачає додаткову штатну одиницю для роботи на ВРМ в іншій громаді, а менша громада співфінансує утримання цієї штатної одиниці. 

При цьому, співфінансування може бути прямо пропорційним часу, протягом якого адміністратор ЦНАП працює у меншій громаді. Наприклад, якщо адміністратор працює 2 дні в тиждень у меншій громаді, то вона може спрямувати через міжбюджетні трансферти субвенцію ОМС, що утворив ЦНАП, у розмірі 40% видатків на утримання цієї штатної одиниці. 

У цій частині, на нашу думку, є доцільним втручання законодавця, щоб у Законі «Про адміністративні послуги» передбачити можливість утворення ВРМ на підставі договору про співробітництво тим громадам, що не мають власного ЦНАП.

У цьому випадку важливо також пам’ятати, щоб частину адмінпослуг, які перебувають у власній компетенції органу місцевого самоврядування (наприклад, окремі послуги РАЦС, реєстрації місця проживання тощо), спроможна громада і далі надавала самотужки. 

Складності процедури укладання договору про співробітництво

Проблемою застосування ММС у сфері адмінпослуг є складна й тривала процедура укладання договору про співробітництво за загальним правилом та невизначеність обов’язкових етапів укладання договору про співробітництво у формі спільного проєкту. Отже, тут потрібні чітке планування та раціональність. 

Якщо у співробітництві беруть участь більше, ніж дві територіальні громади, то з точки зору Закону можливе укладання одного договору про таке співробітництво. Але, враховуючи ризики відмови одного з потенційних учасників ММС як на етапі підготовки договору, так і після його укладання, доцільно передбачати у документах щодо ММС механізми, які дозволять захистити інших учасників ММС від потреби укладання нового договору з проходженням повної процедури.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.