Чотири правила ефективної комунікації:

1. Відкритість – можливість вільно представляти себе і доносити свої думки іншим, так само отримувати інформацію. Від цієї властивості так само залежить  і сила особистості.

2. Конструктивна форма впливу під час передачі інформації – покращує комунікацію. Полягає вона в умінні аргументувати за допомогою грамотно викладених і доведених фактів та  думок без утиску інших комунікаторів.

3. Міжособистісна комунікативна адаптація (конвергенція) – пристосовування темпу мови, гучності, мімічних проявів, жестикуляції і інше. Конвергенція – дозволяє відчути довіру до  співрозмовника. Дивергенція ж використовується для отримання дистанції.

4. Прийом поступливості – теорія поступок свідчить, що в такому випадку одна людина отримує від іншої щось натомість.

Всі засоби спілкування, вираження своєї думки та установлення контакту зі співрозмовником або аудиторією поділяються на вербальні (мовні) та невербальні (жести, міміка, пантоміміка, зовнішність).

Вербальна комунікація – процес двостороннього мовного обміну інформацією. 

Невербальна комунікація — це не лише жести, міміка, а й просторово-часова характеристика організації спілкування. Трьома невербальними величинами усного спілкування є погляд, усмішка та відстань. 

40% інформації передаються жестами та мімікою. До невербальних засобів спілкування належить і так звана парамова – невербальне звучання повідомлень, манера передачі інформації (інтонаційно-ритмічний малюнок мовлення).

Однією із форм комунікацій для  працівників ЦНАП є телефонне спілкування. 

Якщо телефонуєте ви, то:

1) на початку розмови представитися

2) поцікавитися, чи є у співрозмовника час на розмову

3) якщо співрозмовнику зараз незручно говорити, поцікавитися, коли краще йому передзвонити

4) якщо у співрозмовника є час, коротко викласти суть питання

5) якщо питання вимагає обговорення, чітко обговорити час, місце і формат 1ого вирішення

6) в кінці подякуйте співрозмовнику і ввічливо попрощатися

Якщо телефонують вам, потрібно вислухати співрозмовника, чітко відповісти на запитання, сформулювати висновки: «Отже, ми домовилися про…». 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.