Це детальний опис порядку надання адміністративної послуги, тобто послідовності дій працівників суб’єкта (суб’єктів) надання адміністративних послуг і ЦНАП (у разі надання послуги через ЦНАП) від моменту отримання заяви і до видачі результату суб’єкту звернення.

Закон не визначає обов’язку затверджувати типові ТК за аналогією з ІК. Тому центральні органи виконавчої влади, які відповідають за реалізацію політики у відповідних сферах притримуються різних підходів: типові ТК, зразки ТК тощо. Такі картки є додатковим джерелом інформації для розроблення ТК послуг в рамках делегованих державою повноважень, з урахуванням індивідуальних особливостей та рішень органу місцевого самоврядування щодо порядку надання таких послуг, а також значно полегшують процес організації надання послуг на підставі узгоджених рішень з іншими суб’єктами їх надання (насамперед, територіальні органи центральних органів виконавчої влади). 

Вимоги до ТК

Вимоги до ТК (далі – Вимоги) затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року №44. Вони переважно дублюють норми частини 3 статті 8 Закону про обов’язкову інформацію в ТК та вводять ряд нових норм, зокрема заборону встановлення в ТК прав та обов’язків суб’єктів звернення. 

Сумарна тривалість етапів надання адміністративної послуги (дій, рішень) не може перевищувати граничний строк надання адміністративної послуги, передбачений законом.

Основні завдання ТК

  • закріплення (констатуюча фіксація) існуючого порядку надання адміністративної послуги. Така формалізація дозволяє уніфікувати процедури, забезпечити їх упорядкованість, виявити недоліки;
  • раціоналізація такого порядку – виключення зайвих етапів з процесу надання послуги і скорочення строків. 

ТК – це також:

  • інструмент контролю за своєчасністю надання адміністративних послуг;
  • основа для розвитку електронного документообігу та автоматизованого контролю; 
  • важливе джерело інформації для навчання персоналу як ЦНАП, так і суб’єкта надання адміністративної послуги.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.