Із Закону щодо мережі ЦНАП вбачається єдиний шлях трансформації ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС – через створення ЦНАП ОМС та ліквідацію ЦНАП РДА.

До створення ЦНАП ОМС потрібно завчасно підготуватися, щоб не погіршити доступ до послуг, при можливості – суттєво поліпшити спроможність ЦНАП у відповідному населеному пункті, у т.ч. за рахунок ресурсів ЦНАП РДА.

Треба також пам’ятати, що в окремих випадках трансформація ЦНАП РДА може бути підставою для модернізації ЦНАП ОМС, якщо, наприклад, ЦНАП РДА є більш спроможним ніж ЦНАП ОМС або, якщо у ЦНАП РДА є належні елементи інфраструктури, що можуть і надалі використовуватися у ЦНАП ОМС.

Рекомендовані кроки

ОМС перед створенням власного ЦНАП доцільно визначитись з:

 1. Функціональною моделлю ЦНАП
 2. Потенційним навантаженням на ЦНАП
 3. Організаційно-правовим статусом ЦНАП
 4. Потребою у залученні персоналу ЦНАП РДА, використанні приміщення та інших елементів інфраструктури ЦНАП РДА
 5. Потребою у ресурсах та джерелах їх покриття.

При цьому ОМС мають враховувати, що Законом щодо мережі ЦНАП передбачено, що до 28 лютого 2021 року має бути затверджено план заходів зі створення ЦНАП ОМС і ліквідації ЦНАП РДА (абзац 2 пункту 2 частини 3 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення»).

Варто пам’ятати!

У разі створення ЦНАП громади з ліквідацією ЦНАП РДА персонал ЦНАП РДА, може бути переведений у ЦНАП громади. Це здійснюється у разі готовності ОМС та за згодою працівників ЦНАП РДА і з дотриманням норм законодавства.

Персонал, приміщення, матеріально-технічне забезпечення ЦНАП РДА – ресурси для підсилення ЦНАП ОМС

З метою комплексного відпрацювання усіх питань передачі ресурсів від ЦНАП РДА до ЦНАП ОМС варто сформувати спільну Робочу групу за участю керівного складу ОМС, РДА та представників районної ради (за потреби).

Основні завдання робочої групи:

 1. напрацювання спільного бачення щодо створення ЦНАП ОМС шляхом трансформації ЦНАП РДА, можливостей залучення персоналу та ресурсів ЦНАП РДА
 2. узгодження потреби передачі  ЦНАП ОМС належних елементів інфраструктури ЦНАП РДА (приміщення, меблів, комп’ютерної техніки, а за наявності – також електронних систем автоматизації ЦНАП, електронних систем керування чергою, робочих станцій для надання паспортних послуг, мобільних кейсів для надання послуг за моделлю «виїзного адміністратора» тощо)
 3. підготовка детального календарного плану трансформації ЦНАП РДА, конкретних заходів, термінів їх виконання та відповідальних осіб.

Що говорить закон про переведення працівників? 

У декількох законах передбачені норми щодо переведення працівників з ЦНАП РДА у ЦНАП ОМС.

По-перше – у Законі щодо мережі ЦНАП, у першому реченні частини 6 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення», передбачено, що «переведення державних службовців з посад адміністраторів районних державних адміністрацій, які ліквідуються, на такі самі посади в органах місцевого самоврядування може здійснюватися за згодою сторін без проведення конкурсу та з урахуванням положень законів «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Нормою, яка передбачає таке переведення також є частина 6 статті 22 Закону України «Про державну службу», де зазначено, що під час передачі або делегування повноважень і функцій від державного органу до ОМС переведення здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу в разі відповідності професійної компетентності службовця кваліфікаційним вимогам до відповідної посади та за умови вступу на службу вперше за результатами конкурсу.

По-друге – у частині 4Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17.10.2020  № 1009-ІХ передбачено, що «під час реорганізації районних державних адміністрацій у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України переведення державного службовця на посаду служби в органах місцевого самоврядування здійснюється без обов’язкового проведення конкурсу, за умови відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади». Тобто, цей Закон встановлює ще простіші вимоги до переведення персоналу, ніж вказані у попередньому пункті (не передбачено умову вступу на службу вперше за результатами конкурсу).

ОМС також може застосовувати конкурсний механізм прийому на вакантні посади. Тоді варто заохотити працівників ЦНАП РДА взяти участь у такому конкурсі. 

Використання інфраструктури ЦНАП РДА

У разі належності приміщення та інших матеріальних цінностей (умеблювання, комп’ютерна техніка, електронні системи автоматизації ЦНАП тощо) ЦНАП РДА до державної форми власності чи спільної власності територіальних громад району потрібно відпрацювати комплекс питань для подальшого законного його використання ЦНАП ОМС (за потреби ОМС). Сприяння цьому процесу може надавати і відповідна обласна державна адміністрація.

Якщо ж ОМС не матиме потреби/бажання використати попередні напрацювання, інфраструктуру ЦНАП РДА, то це є правом ОМС.

Законом щодо мережі ЦНАП передбачено (абзац 3 пункту 2 частини 3 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення»), що до 28 лютого 2021 року Уряд зобов’язаний  затвердити методичні рекомендації щодо утворення ЦНАП ОМС – райцентрів (станом на 1 січня 2020 року) та ліквідації ЦНАП РДА, передбачивши, зокрема, передачу із державної власності чи спільної власності територіальних громад району у комунальну власність відповідних селищних, міських громад об’єктів нерухомого та рухомого майна ЦНАП РДА.

Також цим Законом передбачені заходи щодо передачі, за потреби, майна ЦНАП РДА, зокрема шляхом прийняття відповідними РДА та ОМС узгоджених рішень, але не пізніше 31 грудня 2021 року.

При передачі майна ЦНАП РДА з державної власності у комунальну власність планується формування узагальнених пропозицій від кожної області щодо передачі зазначених об’єктів, поданих відповідними РДА, та затвердження Урядом рішення про таку передачу одним списком у межах області.

Якщо ж окремі матеріальні цінності ЦНАП РДА належать до спільної власності територіальних громад району, то майнові питання вирішуються відповідно до закону між районною та міською чи селищною радами. При цьому необхідно враховувати:

 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема абзац 3 частини 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення»
 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» від 17.10.2020 № 1009-ІХ, зокрема таку його норму: «Правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України»
 3. Пункт 1 частини 1 статті 86 Бюджетного кодексу України, а саме: «перша група – видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують необхідне першочергове надання публічних послуг і які розташовані найближче до споживачів» та частину 2 статті 86 Бюджетного кодексу України: «Видатки першої групи здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування».

 

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.