• самозахист дитини,
  • захист з боку батьків,
  • звернення до органів опіки та піклування,
  • звернення до суду,
  • звернення до органів державної влади або місцевого самоврядування,
  • звернення до громадських організацій.

Одним із таких органів, на який покладено функції захисту прав і законних інтересів дитини, є орган опіки та піклування.

Чинне законодавство визначає, що органами опіки та піклування є виконавчі органи міських, районних у місті, сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаної територіальної громади. Окрім покладених на них повноважень щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, органи опіки та піклування забезпечують захист особистих, майнових та житлових прав усіх дітей – членів громади.

Іншими словами – орган опіки та піклування – це виконком місцевої ради у всій сукупності його структурних підрозділів. Безпосереднє ведення справ і координація діяльності із забезпечення захисту прав дітей, покладається на службу у справах дітей, щодо повнолітніх – на управління соціального захисту. Дорадчий орган із питань дітей –комісія з питань захисту прав дитини, із питань повнолітніх – опікунська рада.

У сучасних умовах, коли виникають певні складнощі в організації судочинства, значення органу опіки та піклування неабияк зростає. Насамперед – через повноваження останнього приймати конче необхідні рішення у позасудовому порядку. Наприклад, за законом, спори між батьками щодо спілкування з дитиною може вирішувати суд, а може і орган опіки та піклування. В умовах, коли суди перевантажені і розгляд справ затягується, дедалі більше батьків із такими питаннями звертаються до органу опіки та піклування. І тільки у разі незгоди із прийнятим рішенням – звертаються до суду.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.