1. Документ, який є підставою для зняття з реєстрації місця проживання. Найчастіше – це заява встановленої форми. Також такими документами є:

  • свідоцтво про смерть;
  • рішення суду, що набрало законної сили про позбавлення права власності на житло, про позбавлення права користування житлом, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
  • інші документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житлом (закінчення строку дії договору оренди, строку навчання в навчальному закладі (для гуртожитків), відчуження житла.

2. Оригінал документу, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання.

3. Квитанцію про сплату адміністративного збору.

Додаткові документи для окремих категорій осіб:

  • військовозобов’язані громадяни – посвідчення про приписку або військовий квиток з наявною позначкою військового комісаріату про зняття з військового обліку;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи, стосовно яких встановлено опіку та піклування – погодження органу опіки та піклування;
  • особи, які вибувають на постійне проживання за межі України – довідка ДМС про подання особою документів для виїзду за кордон.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.