Оформлення та видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку

Послуга надається безоплатно, результат послуги – видача паспорта громадянина України або письмова відмова від його оформлення. Термін виконання послуги – не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання. Спосіб отримання відповіді (результату) –  особисто, після отримання sms-повідомлення на залишений контактний номер телефону.

Законодавчо-нормативна основа послуги:

1. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

2. Закон України «Про громадянство України»

3. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

4. Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992 №2503-ХІІ

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №745)

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 №669 «Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи»

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №795 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302»

10. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2014 №1279 «Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.12.2015 №1633 «Про затвердження зразків документів, необхідних для оформлення, обміну, вилучення, тимчасового затримання паспорта громадянина України, та журналів їх обліку».

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.