Перелік документів, необхідних для надання послуги, та вимоги до них:

1.Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру адміністратором центру надання адміністративних послуг);

2.Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

3.Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України  (для підтвердження факту належності особи до громадянства України);

4.Довідка про реєстрацію особи громадянином України – у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України;

5.Посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);

6.Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

7.Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності);

8.Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті:

  • про місце проживання – довідка про реєстрацію місця проживання особи (встановленого зразка), 
  • про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови зміни прізвища, імені або по батькові).

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт написання складових імені «прізвища» та «імені» здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 №55.

За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами, відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:

  • паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини,
  • документ, що підтверджує факт народження, зміни імені, виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку,
  • раніше видані паспорти на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України) повертаються особі або її законному представнику  після оформлення заяви-анкети.

Послуги з оформлення паспортів громадянина України мають досить типовий характер та перелік документів.

Щоб розпочати проходження онлайн-курсу, будь ласка зареєструйтеся aбо увійдіть в особистий кабінет.